• Volg jij Jezus?

    Sommige mensen twijfelen aan de godheid van Jezus. Laat je niet in twijfel brengen en volg Jezus!

  • Hoor jij bij Israël?

    Bedelingen leer? Kerk in plaats van Israël? Strikte scheiding tussen de gemeente en Israël? Wilt u weten wat de Bijbel hierover zegt? Verdiep je in het plan van God met Zijn volk...

  • Het goude kalf

    Wat kunnen we leren van het gouden kalf in de woestijn?

Woord van de week

'De krachteloze gemeente van God'

EO jongerendag, Opwekking, de één na de andere conferentie wordt uit de grond gestampt. Er is veel rumoer in christelijk Nederland. In tegenstelling tot dit rumoer is er een grote afval gaande. Een slappe, krachteloze gemeente zonder mening. Hoe is dit mogelijk?

'Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.' (Hand.4:13)

Niet een theologische studie zorgt voor een goede predikant of spreker. Nee, in de aanwezigheid van Jezus zal er kracht van je uit gaan. Heb jij honger naar Gods Woord? In Gods Woord zal je de identiteit en de wil van Jezus ontdekken. Heb jij intimiteit met Jezus? Dit is van belang om krachtig te worden. Hoe zwakker jij jezelf opstelt, hoe meer kracht van Jezus uit je uit zal gaan. 

'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.' (Joh.1:14)

Onze eerste roeping is dicht bij Jezus te zijn en om te leren van Zijn onderwijzing. Lees niet alleen het Nieuwe Testament maar heel de Bijbel om Hem te leren kennen. Door Hem is namelijk de wereld geschapen. Hij is van eeuwigheid af! 

Stop met alle goede werken! Zoek Jezus en zorg dat Hij je Rots is waar je opbouwt. De 'goede werken' zullen uit je lichaam stromen als je dicht in de buurt bij Jezus ben. De mensen zullen gaan zien dat je dicht bij Jezus leeft. Hoe veel is dit waard voor jou?

Over mij

Ik ben Gert van Vliet. Ik ben op 18-01-1989 geboren in de Haarlemmermeer in het kleine dorpje Lisserbroek. Ik ben getrouwd met Janine en hebben drie zoons, Thomas, Levi en Boaz. Op dit moment zijn we wonend in Harderwijk.

We hebben een enorm verlangen om voor onze Heer en Redder aan het werk te mogen. Na jaren in de wereld geleefd te hebben in combinatie met een lauwe kerkgang ben ik in 2013 aangeraakt door God. Hij Die Zijn Zoon gaf voor al mijn zonden en al mijn goddeloze verleden heeft gewist heeft mijn hart veroverd. Voor Hem willen wij als gezin leven en stellen we ons beschikbaar om in Zijn Koninkrijk te werken.

'Liefde voor Israël'

In mij is een groot verlangen naar Israël en liefde voor het Joodse volk. Het land waar alle beloftes van God aan beloofd zijn. Door geloof in de Messias mogen wij uit genade bij dit volk horen en delen we in de beloftes. Gods plan en Gods beloftes zijn nog altijd springlevend voor Zijn volk Israël. Uit genade mogen wij weer thuiskomen gelijk aan de verloren zoon. Met deze boodschap wil ik graag de wereld in om mensen te werven voor Zijn Koninkijk dat zal plaatsvinden in Israël. 

De profetie zegt ons dat er een grote exodus uit de volken zal plaatsvinden. Via deze site wil ik mij vooral richten op Jezus de Messias van Israël en het plan met Israël. Ook stel ik mijzelf bereid om op locatie bijbelstudie te geven over dit onderwerp.

Ik ben op dit moment werkzaam bij een verhuurbedrijf. Ik werk met vreugde, alleen weet ik van binnen dat ik wordt gedreven om voor Gods komende Koninkrijk aan de slag te gaan. 

Wilt u contact opnemen? U kunt altijd mailen op info@jezusonzeredder.nl of telefonisch contact opnemen met mij op het volgende nummer: 06-50253826

Gods rijke zegen toegewenst met het bezoek van deze website. Wij hopen en vertrouwen dat God in vele harten van mensen mag en gaat werken.

Broederlijke groet,

Gert van Vliet