Over mij

Ik ben Gert van Vliet. Ik ben op 18-01-1989 geboren in de Haarlemmermeer in het kleine dorpje Lisserbroek. Ik ben getrouwd met Janine en hebben drie zoons, Thomas, Levi en Boaz. Op dit moment zijn we wonend in Harderwijk.

We hebben een enorm verlangen om voor onze Heer en Redder aan het werk te mogen. Na jaren in de wereld geleefd te hebben in combinatie met een lauwe kerkgang ben ik in 2013 aangeraakt door God. Hij Die Zijn Zoon gaf voor al mijn zonden en al mijn goddeloze verleden heeft gewist heeft mijn hart veroverd. Voor Hem willen wij als gezin leven en stellen we ons beschikbaar om in Zijn Koninkrijk te werken.

'Liefde voor Israël'

In mij is een groot verlangen naar Israël en liefde voor het Joodse volk. Het land waar alle beloftes van God aan beloofd zijn. Door geloof in de Messias mogen wij uit genade bij dit volk horen en delen we in de beloftes. Gods plan en Gods beloftes zijn nog altijd springlevend voor Zijn volk Israël. Uit genade mogen wij weer thuiskomen gelijk aan de verloren zoon. Met deze boodschap wil ik graag de wereld in om mensen te werven voor Zijn Koninkijk dat zal plaatsvinden in Israël. 

De profetie zegt ons dat er een grote exodus uit de volken zal plaatsvinden. Via deze site wil ik mij vooral richten op Jezus de Messias van Israël en het plan met Israël. Ook stel ik mijzelf bereid om op locatie bijbelstudie te geven over dit onderwerp.

Ik ben op dit moment werkzaam als vestigingsleider van een verhuurbedrijf. Ik werk met vreugde, alleen weet ik van binnen dat ik wordt gedreven om voor Gods komende Koninkrijk aan de slag te gaan. 

Wilt u contact opnemen? U kunt altijd mailen op info@jezusonzeredder.nl of telefonisch contact opnemen met mij op het volgende nummer: 06-50253826

Gods rijke zegen toegewenst met het bezoek van deze website. Wij hopen en vertrouwen dat God in vele harten van mensen mag en gaat werken.

Broederlijke groet,

Gert van Vliet