• Mede erfgenaam van de belofte aan Israël

    Velen mensen weten gered te zijn door het bloed van de Heere Jezus. Waar leidt deze bevrijding naartoe? Wat betekent het om mede erfgenaam te zijn van de belofte? Lees gerust eens verder..

  • Gods plan verborgen in de Bijbelse feesten...

    Heeft u weleens nagedacht over de Bijbelse feesten? En over de volgorde hiervan? Wat is Gods plan hierachter? Lees mee en ga mee op ontdekkingstocht door de feesten van God.

  • De Messias de Belofte van God

    Wist u dat Jezus geboren is uit een gelovig voorgeslacht? Verdiep je in het grote plan van God en Zijn volk. Na deze studie zal u de plek van Israël beter begrijpen...

Woord van de week

Het Evangelie uit het Oude Testament

Is het een toevalstreffer dat het Evangelie naar de heidenen is gegaan? Veel mensen denken van wel. Ze denken: 'De Joden hebben niet willen geloven en daarom is de blijde boodschap naar de heidenen gegaan.' Dit is deels waar, omdat dit Gods raadsbesluit is geweest. De Messias moest eerst lijden en overgegeven worden door Zijn eigen volk(Jes.53). Is dit niet van te voren voorzegd door de profeten? Dat er een deel verharding komt zodat Zijn volk weer in het geheel terug kan komen...

Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. (Jer.31:10)

Als je Gods profetieën goed bestudeerd dan is het Evangelie een boodschap van inkeer. Uit genade brengt God Zijn volk weer terug. Denk maar eens aan Jezus Die zegt: 'Ik ben de Goede Herder en Ik geef Mijn leven voor de schapen.' Jezus gaf Zijn leven om al de verloren schapen van het huis van Israël weer thuis te brengen. Paulus zegt: 'Weet dan toch dat gij door het geloof kinderen van Abraham bent.' Heb jij de erfenis wel in zicht? Besef je wel dat Gods plan met Israël alleen door Jezus gestalte kan krijgen? 

Het is te kort door de bocht om de Joden te zien als héél Israël. Het Joodse volk is een klein onderdeel van Israël. Het is bidden en afwachten dat God weer spreekt tot het hart van het Joodse deel van Israël. Het is bidden dat de volgelingen van Jezus zich gaan zien als Israël. Zonder Israël is er namelijk geen nieuw verbond (Jer.31:31). De gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe laat ons zien dat God een plan heeft met Zijn volk tussen de volken. Het is een loutering proces, zodat Zijn volk weer een rein volk voor Hem kan zijn. De verloren zoon, het verloren schaap, het waren eerst kinderen van God, maar uit genade kan het weer terugkeren. 

Jezus en Israël is onafscheidelijk met elkaar verbonden. Als we deze twee loskoppelen is Gods plan totaal niet in zicht. Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven! Juda en Efraïm zal één worden in geloof in Jezus uit Nazareth... (Rom.11:25-26)

Over mij

Ik ben Gert van Vliet. Ik ben op 18-01-1989 geboren in de Haarlemmermeer in het kleine dorpje Lisserbroek. Ik ben getrouwd met Janine en hebben drie zoons, Thomas, Levi en Boaz.

Na jaren in de wereld geleefd te hebben in combinatie met een lauwe kerkgang ben ik in 2013 aangeraakt door God. Hij Die Zijn Zoon gaf voor al mijn zonden en al mijn goddeloze verleden heeft gewist heeft mijn hart veroverd. Voor Hem willen wij als gezin leven en stellen we ons beschikbaar om in Zijn Koninkrijk te werken.

'Liefde voor Israël'

In mij is een groot verlangen naar Israël en liefde voor het Joodse volk. Het land waar alle beloftes van God aan beloofd zijn. Door geloof in de Messias mogen wij uit genade bij dit volk horen en delen we in de beloftes. Gods plan en Gods beloftes zijn nog altijd springlevend voor Zijn volk Israël. Uit genade mogen wij weer thuiskomen gelijk aan de verloren zoon. Met deze boodschap wil ik graag de wereld in om mensen te werven voor Zijn Koninkijk dat zal plaatsvinden in Israël. 

De profetie zegt ons dat er een grote exodus uit de volken zal plaatsvinden. Via deze site wil ik mij vooral richten op Jezus de Messias van Israël en het plan met Israël.

Wilt u contact opnemen? U kunt altijd mailen op info@jezusonzeredder.nl of telefonisch contact opnemen met mij op het volgende nummer: 06-50253826

Gods rijke zegen toegewenst met het bezoek van deze website. Wij hopen en vertrouwen dat God in vele harten van mensen mag en gaat werken.

Broederlijke groet,

Gert van Vliet