• Mede erfgenaam van de belofte aan Israël

    Velen mensen weten gered te zijn door het bloed van de Heere Jezus. Waar leidt deze bevrijding naartoe? Wat betekent het om mede erfgenaam te zijn van de belofte? Lees gerust eens verder..

  • Hoor jij bij Israël?

    Bedelingen leer? Kerk in plaats van Israël? Strikte scheiding tussen de gemeente en Israël? Wilt u weten wat de Bijbel hierover zegt? Verdiep je in het plan van God met Zijn volk...

  • De Messias de Belofte van God

    Wist u dat Jezus geboren is uit een gelovig voorgeslacht? Verdiep je in het grote plan van God en Zijn volk. Na deze studie zal u de plek van Israël beter begrijpen...

Woord van de week

Beroem u niet tegenover de natuurlijke takken!

'Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt: U draagt de wortel niet, maar de wortel u.' (Rom.11:17-18)

Velen Joden geloven niet in de Heere Jezus als hun Messias. Ondanks de velen profetieën die duidelijk aanwijzen dat de Messias eerst zou moeten lijden en sterven voor Zijn volk, is er een grote blindheid onder de Joden. Paulus leert ons dat wij onze plaats moeten weten in Gods plan. We zijn namelijk uit genade deelgenoot geworden van de wortel en van de beloftes die aan Abraham zijn gegeven. We mogen ons in geen geval afzetten tegen ongelovige Joden die omwille van onze zaligheid verblind zijn. 

We leren dat de wortel ons draagt en niet wij de wortel. Hiermee leren we tegelijk dat Israël gebouwd is op de Wortel Jezus en zeker niet andersom. God wil dat wij allen (Jood en heiden) geloven in Jezus als onze Redder en Verlosser. Het ware Israël van God zijn allen mensen die uit God geboren zijn. Laten we dan onze Joodse broeders in ootmoed het Evangelie vertellen en hun onvoorwaardelijk liefhebben.

'Want in Christus Jezus heeft niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar wel dat we een nieuwe schepping zijn. En allen die overeenkomstig deze regel wandelen: vrede en barmhartigheid zij over hen en over het Israël van God.' (Gal.6:15-16)

 

Over mij

Ik ben Gert van Vliet. Ik ben op 18-01-1989 geboren in de Haarlemmermeer in het kleine dorpje Lisserbroek. Ik ben getrouwd met Janine en hebben drie zoons, Thomas, Levi en Boaz. Op dit moment zijn we wonend in Harderwijk.

We hebben een enorm verlangen om voor onze Heer en Redder aan het werk te mogen. Na jaren in de wereld geleefd te hebben in combinatie met een lauwe kerkgang ben ik in 2013 aangeraakt door God. Hij Die Zijn Zoon gaf voor al mijn zonden en al mijn goddeloze verleden heeft gewist heeft mijn hart veroverd. Voor Hem willen wij als gezin leven en stellen we ons beschikbaar om in Zijn Koninkrijk te werken.

'Liefde voor Israël'

In mij is een groot verlangen naar Israël en liefde voor het Joodse volk. Het land waar alle beloftes van God aan beloofd zijn. Door geloof in de Messias mogen wij uit genade bij dit volk horen en delen we in de beloftes. Gods plan en Gods beloftes zijn nog altijd springlevend voor Zijn volk Israël. Uit genade mogen wij weer thuiskomen gelijk aan de verloren zoon. Met deze boodschap wil ik graag de wereld in om mensen te werven voor Zijn Koninkijk dat zal plaatsvinden in Israël. 

De profetie zegt ons dat er een grote exodus uit de volken zal plaatsvinden. Via deze site wil ik mij vooral richten op Jezus de Messias van Israël en het plan met Israël. Ook stel ik mijzelf bereid om op locatie bijbelstudie te geven over dit onderwerp.

Wilt u contact opnemen? U kunt altijd mailen op info@jezusonzeredder.nl of telefonisch contact opnemen met mij op het volgende nummer: 06-50253826

Gods rijke zegen toegewenst met het bezoek van deze website. Wij hopen en vertrouwen dat God in vele harten van mensen mag en gaat werken.

Broederlijke groet,

Gert van Vliet